Swietka

104 teksty – auto­rem jest Swiet­ka.

Na jednokierunkowej.

Zap­nij pa­sy, trzy­maj się mocno.
Z nap­rze­ciw­ka pędzi żal.
Będzie bolało. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 października 2015, 00:45

Drzewo

Wśród drzew tak wielu
jest jed­no rosnące bez celu.
Jest in­ne niż wszystkie
Zo­baczysz gdy po­dej­dziesz bliżej.

Jest smukłe, niez­byt wysokie.
Stoi niezauważone rok za rokiem.
Ko­ra jest słaba i miękka,
po­dat­na na pęknięcia.

Liście ma postrzępione,
Skiero­wane ku ziemi,
Szyb­ko upadają,
Gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 sierpnia 2014, 13:46

Zatańczmy

Niech wicher roz­wieje roz­tańczo­ny włosów blask.
Sple­cione dłonie, sprag­nionych, drżących ciał.
Proszę, spójrz uk­radkiem na mą roz­marzoną twarz,
przeszyj wzro­kiem jak­by był to os­tatni raz.

Za­pamiętaj­my każdą chwilę,
każdy mo­ment, każde słowo oraz oddech.
Do­tykiem szcze­rym otocz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 sierpnia 2014, 11:57

Le­je i le­je po­godo­wy Sadysta.

~ Deszcz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lipca 2013, 13:38

Ktoś nieznany

Dziś na skro­niach swej poduszki,
za­myślę się przed zaśnięciem.
Wcześniej nie było ta­kiej pustki
Po­jawiła się zim­nym wiet­rznym muśnięciem.

Były cza­sem złe i dob­re dni.
Cza­sem burze i huragany,
lecz więcej było tych słonecznych chwil,
kiedy by­liśmy ta­cy zgrani.

A te­raz jes­teś jak­by Cię nie było.
Kim Cię mogę dzi­siaj nazwać,
kiedy myśli i słowa gdzieś giną?

Przyjaciel?
A może ktoś nieznany... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 kwietnia 2013, 16:13

Wyznaję...

Wyz­nać muszę cho­ciaż nie chcę.
W głowie set­ki myśli się kolebce.
Od cze­go zacząć te­go nie wiem.
Może od te­go, że boję się o siebie.

Ten psychiczny stan
pod­po­wiada, że zro­bić to mam.
Skacząc z dachu ot tak,
głową bijąc o asfalt.

Niech jed­nak od­wa­gi mi zabraknie,
a to co w głowie niech ser­ce skradnie.
Bo ciężko jest żyć z jedną myślą,
że niepot­rzeb­nym można stać się tak szybko. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 marca 2013, 23:33

A w dniu, w którym wy­jeżdżałeś, niebo płakało ra­zem z Nami... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2013, 20:23

To co ulot­ne zaz­wyczaj spra­wia, że latamy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lutego 2013, 23:56

Związek na od­ległość ra­jem dla pokus. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 lutego 2013, 21:49

...

Czu­je się jak w ja­kimś śnie.
Po którym zaw­sze budzę się samotnie.
Te wszys­tkie dni mi­jają bezsensownie.
W żad­nym nie ma mnie.

Te­raz szu­kam włas­ne­go kąta,
miej­sca gdzie się zaplątam.
Za­nim al­ko­hol popłynie z krwią,
pomóż życie we mnie tchnąć.

I dzi­siej­szej nocy,
daj mi trochę cza­su lub uk­ryjmy się.
Bo wszys­tko cze­go chce,
to twych ust znaj­dujących moje. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 grudnia 2012, 18:10
Swietka

"A gdy serce twe przytłoczy Myśl, że żyć nie warto, Z łez ocieraj cudze oczy, Chociaż twoich nie otarto." Maria Konopnicka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Swietka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 października 2015, 00:45Swietka do­dał no­wy tek­st Na jed­no­kierun­ko­wej. Zap­nij pa­sy, trzy­maj [...]

9 sierpnia 2014, 18:19Swietka sko­men­to­wał tek­st Drzewo

8 sierpnia 2014, 23:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Drzewo

8 sierpnia 2014, 19:40Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Drzewo

8 sierpnia 2014, 19:00M44G sko­men­to­wał tek­st Drzewo

8 sierpnia 2014, 16:05RozaR sko­men­to­wał tek­st Drzewo

8 sierpnia 2014, 15:05lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Drzewo

8 sierpnia 2014, 13:46Swietka do­dał no­wy tek­st Drzewo

5 sierpnia 2014, 14:40Swietka sko­men­to­wał tek­st Zatańczmy

4 sierpnia 2014, 22:37dana1596 sko­men­to­wał tek­st Zatańczmy